mahsa medical hero
مهسا مدیکال
اتحاد پزشکی برای خدمات سلامتی
Sat Dec 24 2022

سمت نو ۳ دی ماه

Dr. Arash Alaei - Manoto TV Interviewمصاحبه برنامه سمت نوی منوتو با دکتر آرش علایی. مصاحبه از دقیقه ۳۷ شروع میشود.