mahsa medical hero
مهسا مدیکال
اتحاد پزشکی برای خدمات سلامتی
Thu Dec 22 2022

چرا پزشکان اعدام می شوند؟

مصاحبه شبکه ۷ با دکتر کامیار علایی